Home

Met vreugde presenteren wij  het nieuwe cursusaanbod 2018-2019 van het gemeenschappelijk Studiecentrum “Compascuum Sneek”.
Compascuum Sneek is een  samenwerking van  kerken in Sneek en biedt een programma dat is gericht op het vinden-volgen-verdiepen-verkondigen van het Evangelie. Compascuum betekent “gezamenlijke weidegrond” en nodigt u en jou uit tot deelname aan één of meer programma’s.

Samen met het team van docenten en inleiders konden wij voor het komende, inmiddels 2e seizoen, een mooi aanbod van cursussen en seminars samenstellen. Onze dank gaat dan ook uit naar de kerken en gemeenten in Sneek die het mogelijk maken om ons gezamenlijk studiecentrum verder uit te bouwen. Nagenoeg alle kerken in Sneek leveren een bijdrage in de vorm van een docent en/of een financiële bijdrage. Op deze website  laten wij je graag kennismaken met de docenten en inleiders.

Wat is Compascuum Sneek?
Compascuum
 Sneek is een christelijk gemeenschappelijk studiecentrum met als doel  om vanuit de plaatselijke gemeenten en kerken cursussen en seminars te geven vanuit een voluit bijbels perspectief.

Compascuum betekent “gezamenlijke weidegrond”  en staat open voor iedereen die wil zich verdiepen in een bijbels onderwerp of samen met anderen in een seminar wil leren over bijvoorbeeld leiderschap, pastorale zorg of jeugdwerk. Je hoeft geen lid te zijn van een kerk of gemeente om je aan te melden als cursist.

Compascuum Sneek wil niet het aanbod centraal stellen maar actief ingaan op de behoefte van de deelnemers.

Cursussen en seminars

Docenten en gespreksleiders komen uit de kerken in Sneek. Vanuit een goede samenwerking tussen nagenoeg alle kerken en gemeenten is een pool van cursusleiders ontstaan die al naar gelang de behoefte van deelnemers aangevuld kan worden.

De cursussen en seminars worden eens in de 14 dagen op maandagavond gegeven in de Hemkerk Smidstraat 8  in Sneek klik hier voor een route beschrijving.   

Voor elke cursus of seminar wordt een bescheiden bijdrage gevraagd voor de huur van het gebouw,  koffie en thee en soms voor cursusmateriaal. De cursusavonden beginnen om 19.45 uur en eindigen om 21.45 uur. Er is een gezamenlijke pauze om 20.45 uur.

Compascuum Sneek is een platvorm van de
* Baptistengemeente  Sneek

* Chr. Gereformeerde Kerk  Vrijgemaakt
* Evangelische  Gemeenschap Sneek
* Filadelfia gemeente
* Protestantse Kerk
* Katholieke Kerk
* Vrije Baptistengemeenten de Bron en de Fontein

Doelstelling:
Het ontwikkelen en verzorgen van studie- en vormingsactiviteiten waarbij de relatie tussen christelijke levensbeschouwing en ethiek centraal staat.

Grondslag:
Geloofsbelijdenis van Nicea

Administratie:
Mevrouw M. Grob
Sikko Sjaerdemalaan 69
8651 BA IJLst
06-29522275

Bankrelatie::
NL34 RABO 0322 0693 19  t.n.v. “Compascuum Sneek”

Informatie:
Piet Speelman

0515-335164
Max Rusch
0515-331111
www.compascuum.com
info@compascuum.com