Compascuum: In Christus verbonden
en tezamen gezonden…

Altijd al iets meer willen weten over Bijbelverhalen, of over  Bijbelse figuren?
Of ben je geïnteresseerd in geloof en samenleving. Misschien heb je vragen over bijvoorbeeld orgaandonatie en wat de bijbel daarover zegt?
Compascuum is een studiecentrum voor “samenleving en geloof” en organiseert cursussen, workshops en seminars waar de boodschap van het Evangelie het uitgangspunt is. Op deze website staan alle cursussen voor het komende seizoen.
Bijeenkomsten worden gewoonlijk fysiek worden georganiseerd,  maar door corona nu voornamelijk  middels digitale studies, seminars en vlogs.

Wil je zelf een cursus of seminar verzorgen en spreekt de gedachte van Compascuum je aan dan willen wij graag met je in contact komen. Ook wanneer je bekend bent of gehoord hebt van  cursussen  of  seminars  die  elders  in  het land zijn gehouden en vind je dat deze ook in Sneek  georganiseerd zouden moeten worden dan horen graag van je.

Je kunt contact opnemen met Piet Speelman 0515-335164, met Pastoor Peter van der Weide 0515-412626 of met Max Rusch 0515 336 436

Compascuum Sneek is een platform van de
* Baptistengemeente  Sneek

* Chr. Gereformeerde Kerk  Vrijgemaakt
* Evangelische  Gemeenschap Sneek
* Filadelfia gemeente
* Protestantse Kerk
* Katholieke Kerk
* Vrije Baptistengemeenten de Bron en de Fontein

Doelstelling:
Het ontwikkelen en verzorgen van studie- en vormingsactiviteiten waarbij de relatie tussen christelijke levensbeschouwing en ethiek centraal staat.

Grondslag:
Geloofsbelijdenis van Nicea

Administratie:
Mevrouw M. Grob
Sikko Sjaerdemalaan 69
8651 BA IJLst
06-29522275

Bankrelatie::
NL34 RABO 0322 0693 19  t.n.v. “Compascuum Sneek”

Informatie:
Piet Speelman

0515-335164
Max Rusch
0515-331111
Peter van der Weide
0515-412626
www.compascuum.com

info@compascuum.com