Home

Attentie!!  In verband met het Coronavirus zijn alle geplande cursus- en thema-avonden voor dit seizoen geannuleerd

Het gemeenschappelijk Studiecentrum “Compascuum” is een samenwerking van kerken in Sneek en biedt een programma dat is gericht op het

                                                                                     “Leren samen te bouwen”.

“Leren” door het volgen van een cursus of seminar, “samen” met mensen uit allerlei kerken en “bouwen” door actief te zijn in het Koninkrijk van God.
Compascuum betekent “gezamenlijke weidegrond” en nodigt u en jou uit tot deelname aan één of meer programma’s.

Samen met het team van docenten en inleiders konden wij voor het komende, inmiddels 3e seizoen, een mooi aanbod van cursussen, seminars en andere activiteiten samenstellen.

Tweeledig doel.
Met “Compascuum” streven wij een tweeledig doel na.

Allereerst willen wij met een breed cursusaanbod de inwoners van Sneek, kerkelijk en onkerkelijk, kennis laten maken met diverse aspecten van het dagelijkse leven en de plaats van het Evangelie daarin. Het evangelie van Jezus Christus heeft ons immers, naast de boodschap van redding en genezing, zoveel meer te vertellen over omgang, ethiek, opvoeding, rentmeesterschap, etc.

Nieuwe opzet
Daarnaast wil Compascuum een platvorm zijn voor activiteiten die door de verschillende kerken en gemeenten op eigen locatie worden georganiseerd en die open staan voor belangstellenden die geen lid zijn van die betreffende geloofsgemeenschap.

U en jij…. bent van harte welkom.

Compascuum Sneek is een platform van de
* Baptistengemeente  Sneek

* Chr. Gereformeerde Kerk  Vrijgemaakt
* Evangelische  Gemeenschap Sneek
* Filadelfia gemeente
* Protestantse Kerk
* Katholieke Kerk
* Vrije Baptistengemeenten de Bron en de Fontein

Doelstelling:
Het ontwikkelen en verzorgen van studie- en vormingsactiviteiten waarbij de relatie tussen christelijke levensbeschouwing en ethiek centraal staat.

Grondslag:
Geloofsbelijdenis van Nicea

Administratie:
Mevrouw M. Grob
Sikko Sjaerdemalaan 69
8651 BA IJLst
06-29522275

Bankrelatie::
NL34 RABO 0322 0693 19  t.n.v. “Compascuum Sneek”

Informatie:
Piet Speelman

0515-335164
Max Rusch
0515-331111
www.compascuum.com
info@compascuum.com