De “kleine”profeten

Aantal avonden: 6
Docent:  Pastor Lucas Foekema en Piet Bakker
Data: maandag 21 januari, 4-18 februari, 4-18 maart, en 1 april
Tijden: van 19.45 tot 21.45 uur met een ruime pauze voor koffie en thee

Locatie: Hemkerk  Smidstraat 8 Sneek
Cursuskosten: € 18,00 inclusief koffie / thee en eventueel cursusmateriaal

Pastor Lucas Foekema:
De “kleine! profeten”, kleurrijke portretten..

Drs. Lucas Foekema is als pastor werkzaam bij de St. Antonius van Padua Parochie en komt uit Bolsward. Hij heeft Theologie gestudeerd in Utrecht, houdt van muziek en mag graag schilderen en tekenen.

“Daar hebben die kleine profeten natuurlijk niet zoveel mee te maken, hoewel….ze schilderen wel een prachtig en kleurrijk beeld dat heel het leven omkranst” zegt Foekema en hij vervolgt: “Uit Micha bijvoorbeeld lezen we als het bijna Kerstmis is. We horen hoopvolle woorden: “Gij, Bethlehem Efrata, het kleinste onder Juda’s geslachten, uit u zal geboren worden Hij die over Israël moet heersen…….Hij zal een man van vrede zijn” (Micha 5,1 en 4a).

Vol enthousiasme gaat Foekema verder: “Joël beluisteren we met Pinksteren: “Dan zal het gebeuren: Ik zal Mijn geest uitstorten over alle mensen, uw zonen en dochters zullen profeteren, uw grijsaards dromen zien, uw jonge mannen visioenen krijgen” (Joël 3,1).

En Amos is de strenge profeet die ons de gerechtigheid op het hart drukt: “Hoort toe, gij die de armen verdrukt en de misdeelden in het land verdelgt…..” (Amos 8,4). Amos lezen we bij ons tegen het einde van het kerkelijk jaar ergens in November. Als de tijd van het jaar ook uitnodigt na te denken over ons eigen leven. Amos roept tot inkeer.

Tenslotte citeert Foekema graag nog een zin uit Hosea: “Ik neem u als Mijn bruid, in recht en gerechtigheid, in goedheid en erbarming, als mijn bruid in onverbrekelijke trouw: dan zult gij de Heer leren kennen” (Hosea 2,21-22). Hosea doet zijn naam eer aan. Want zijn naam betekent ‘de Heer redt’.

“De kleine profeten, zeer kleurrijke portretten en heel dankbaar om verder mee bezig te gaan ook met hun achtergrond en de tijd waarin ze geleefd hebben. Het lijkt me prachtig om daar met U verder over te spreken” aldus Pastor Lucas Foekema.

Piet Bakker…een visser van mensen!!

Na zijn loopbaan als Noordzeevisser en in de overgangsperiode in een visfabriek gewerkt te hebben kreeg Piet Bakker uit Urk  een roeping om in zijn kerk  jeugdleider te worden.

Daarna was hij een aantal jaren oudste en  vervolgens werkte broeder Bakker meer dan 20 jaar als voorganger van de Evangelische gemeente op Urk.  Tevens vervulde Piet tal van andere activiteiten zoals het ondersteunen en dienen van andere kerken en gemeentes, zowel in binnen als buitenland.

Piet Bakker: “Na het vele jaren dienen van één en dezelfde gemeente en het overlijden van mijn vrouw Joke, na  een huwelijk van ruim 40 jaar, heb ik nieuwe taken gekregen en ben ik inmiddels getrouwd met mijn huidige vrouw Bea.”

Momenteel ondersteunt Piet een aantal gemeentes door onderwijs en pastoraat. Piet is consulent van de Filadelfia gemeente in Sneek. Door de genade van de Heer doet hij  dat nog steeds met veel passie en plezier. “De Heer is werkelijk goed!” zegt Piet Bakker.

Passie voor muziek
Naast passie om visser van mensen te zijn is muziek zijn andere passie. “Persoonlijk kan ik ongelooflijk genieten van het maken en spelen van muziek. Muziek met tekst, instrumentale muziek, romantic music en vrolijk – easy listing, love songs en country. En natuurlijk last but not least ‘The Sounds of The Soul’. Maar dat heeft uitleg nodig” aldus Piet Bakker.

Samen met zijn katholieke collega Lucas Foekema verzorgt Piet Bakker 6 avonden over de “kleine” Profeten.  Met de “kleine” profeten  wordt een verzameling van profetische geschriften genoemd aan die in de Tenach of Hebreeuwse Bijbel bij elkaar staan en door Joden gewoonlijk “De twaalf” worden genoemd. De benaming kleine profeten duidt op het feit dat de boeken wat inhoud betreft korter zijn dan de drie “grote” profeten, Jesaja, Jeremia en Ezechiël.  “Ik hoop dat ik u op deze avonden mag ontmoeten” zegt Piet Bakker.