Wanneer? Dinsdag 21-1, 4-2 en 18-2 
Hoe laat? 19.30 -22.00 uur  (met korte pauze)
Wie geeft de cursus? Kees van der Bijl van de VBG De Fontein
Waar? Wijkcentrum de Spil Molenkrite 169 8608 WD  Sneek
Wat zijn de kosten? €10,00 excl. Consumpties
Info: 0515 444007

Cursus Informatie:
In het Oude Testament kunnen we de wil van God voor ons leven leren uit een scala van verschillende Bijbelboeken. We maken daar kennis met psalmen, dichterlijke boeken, profetie, historie enz.

Maar in het NT vinden we naast de evangeliën en het boek Handelingen, ook een rijke schakering aan brieven, een nieuwe vorm van openbaring. Wanneer de Heer ‘de brieven’ gebruikt, heb ik het idee, dat de Heer ons heel persoonlijk en direct aanspreekt. Daar zijn verschillende soorten brieven: sommigen zijn gericht aan een gemeente en anderen aan een of meerdere individuele personen.

De brief aan Filemon is één van de twee werkelijk persoonlijke brieven in het NT.  De andere is de derde brief aan Johannes, gezonden aan Gaius. Beide brieven zijn geschreven door één auteur en beide zijn gericht aan één persoon. Het lijkt wel of Timotheüs medeauteur is, maar wie de brief nauwkeurig leest, komt tot de conclusie, dat het een privé-brief is, geschreven door Paulus en gericht aan Filemon. De brief aan de Colossenzen en aan Filemon zijn, naar alle waarschijnlijkheid, op dezelfde tijd, vanaf dezelfde plaats, door dezelfde persoon geschreven en door dezelfde persoon of personen bezorgd (Col 4:7-9).

Het boek ‘Filemon’ is in menig opzicht uniek. Het is de kortste brief van Paulus en de enige van de gevangenisbrieven die bedoeld is voor één persoon. Het is beslist geen leerstellige brief, zoals b.v. de brieven aan de Colossenzen, Filippenzen en Efeziërs, maar deze korte brief behandelt wel een belangrijk onderwerp, nl. ‘vergeving’, een onderwerp dat de Here Jezus ook indringend behandelt.

Tijdens de drie studiebijeenkomsten zullen we een poging wagen dit kleine briefje te benaderen eerst vanuit het standpunt van Paulus, daarna vanuit het standpunt van Filemon en ten slotte vanuit het standpunt van Onesimus. Onderwerpen die zeker aan de orde komen zijn: vergeving, slavernij en huisgemeenten.

Contact:
De Fontein Sneek
Harste 2, 8602 JX Sneek  0515 444007 
onderwijsdefontein@outlook.com