De brief aan de Hebreeën (deze cursus is helaas volgeboekt)

Aantal avonden: 7
Docent:  Henk Visser
Data: maandag 21 januari, 4-18 februari, 4-18 maart, en 1 april en 8 april
Tijden: van 19.45 tot 21.45 uur met een ruime pauze voor koffie en thee

Locatie: Hemkerk  Smidstraat 8 Sneek
Cursuskosten: € 18,00 inclusief koffie / thee en eventueel cursusmateriaal

Henk Visser
Een reformagelische baptoliek

Henk Visser (TUA, afgestudeerd op het Oude Testament) is podoloog en theoloog en woont samen met zijn lieftallige vrouw Milaike op het pittoreske Urk. Hij is een discipel van Jezus, maar wie hem vraagt naar zijn kerkelijke achtergrond, krijgt als antwoord dat hij een reformagelische baptoliek is. Kortom: hij is levend lid van de gemeente van Jezus Christus. Henk is een enthousiaste leraar met passie voor onze geweldige God en Zijn Woord. Kennis is belangrijk, maar moet praktisch zijn en moet altijd leiden tot ontzag voor God en dienstbaarheid in Zijn Koninkrijk. Alles draait om Gods plan in Jezus Christus, de gekruisigde en opgestane Koning en Levensvorst. ‘”Ikzelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij.’

Jezus: de passie van het Oude Testament die ons hart in vuur en vlam zet..

Gaat uw hart ook altijd met passie branden wanneer u meer leert over Jezus, Gods mooiste Geschenk? Het Oude Testament kan voor ons soms droog en niet relevant lijken, maar wanneer Jezus uitlegt aan de Emmaüsgangers hoe het hele Oude Testament van Hem getuigt, worden ze laaiend enthousiast.

In het Nieuwe Testament is er geen ander boek dat zo enthousiast vertelt over hoe Jezus het Oude Testament vervult, dan Hebreeën. Misschien hebt u even genoeg van melk en verlangt u naar vast geestelijk voedsel. Misschien wilt u meer inzicht in het Oude Testament of in Hebreeën. Of mogelijk zou u graag willen weten hoe u in gesprekken vanuit het Oude Testament kunt laten zien dat Jezus de Messias is. Maar ook wanneer u in het algemeen meer over Jezus, Gods mooiste Geschenk wilt leren, dan nodigen we u van harte uit om samen met ons op avontuur te gaan door het boek Hebreeën.

Deze cursus helpt u om Hebreeën beter te leren begrijpen. We zullen ontdekken hoe het hele Oude Testament in alle toonaarden getuigt van onze Heer Jezus Christus. U krijgt vernieuwende inzichten, achtergrondinformatie en handvatten om de Bijbel zelfstandig te bestuderen. Bovenal willen we u enthousiast maken voor God en voor Zijn Koninkrijk en u helpen om in deze onzekere tijden vol onwaarheden rust en richting te vinden in Jezus. Hij is onze volmaakte Hogepriester Die Zichzelf uit liefde voor ons heeft geofferd, Die met ons meeleeft en voor ons bidt. Of u de cursus nu wel of niet zult volgen, ik moedig u aan: ‘Laten we dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip’ (Heb. 4:16)