Dagthema: Opvoeding en onderwijs – Mijn woorden blijven in u – met inleiding van Evert van Dalen.

We lezen Lukas 11: 13 (HSV).

Als u die slecht bent, uw kinderen dus goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven aan hen die tot Hem bidden?

Lukas 11: 10 – 13: Gebedsverhoring.

En Ik zeg u: Bid, en u zal gegeven worden; zoek, en u zult vinden; klop, en er zal voor u opengedaan worden. Want ieder die bidt, die ontvangt; wie zoekt, die vindt; en wie klopt, voor hem zal er opengedaan worden. Welke vader onder u zal aan zijn zoon, als hij hem om brood vraagt, een steen geven, of ook als hij om een vis vraagt, hem in plaats van een vis een slang geven, of ook als hij om een ei vraagt, hem een schorpioen geven? Als u die slecht bent, uw kinderen dus goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven aan hen die tot Hem bidden?

Als antwoord op ons bidden ontvangen wij de Heilige Geest van God. Wij zijn in staat goede dingen te doen, terwijl we van nature slecht zijn. Van God zijn alleen dus goede dingen te verwachten.

God.

Wat is opvoeden? Hoe voedt God ons op? God houdt het ons voor, de bijbel spreekt voor zich:

Liefde: 1 Korinthe 13: 4 – 7.

De liefde is geduldig,
zij is vriendelijk,
de liefde is niet jaloers,
de liefde pronkt niet,
zij handelt niet ongepast,
zij zoekt niet haar eigen belang,
zij wordt niet verbitterd,
zij denkt geen kwaad,
zij verblijdt zich niet over de ongerechtigheid,
maar verheugt zich over de waarheid,

zij bedekt alle dingen,
zij gelooft alle dingen,
zij hoopt alle dingen,
zij verdraagt alle dingen.

Trouw en goedheid: Spreuken 3: 3

Mogen goedertierenheid en trouw jou niet verlaten. Bind ze om je hals, schrijf ze op de tafel van je hart,

Wijsheid: Spreuken 3: 13 – 15

Welzalig is de mens die wijsheid vindt, de mens die inzicht verkrijgt, want haar opbrengst is beter dan de opbrengst van zilver en haar inkomen beter dan bewerkt goud, zij is kostbaarder dan robijnen.

Al jouw wensen zijn met haar niet te vergelijken.

Overgave in vertrouwen: Mattheus 6: 25 – 34

Daarom zeg Ik u: Wees niet bezorgd over uw leven, over wat u eten en wat u drinken zult; ook niet over uw lichaam, namelijk waarmee u zich kleden zult. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding? Kijk naar de vogels in de lucht: zij zaaien niet en maaien niet, en verzamelen niet in schuren; uw hemelse Vader voedt ze evenwel; gaat u ze niet ver te boven?

Wie toch van u kan met bezorgd te zijn één el aan zijn lengte toevoegen? En wat bent u bezorgd over de kleding? Kijk naar de lelies in het veld, hoe ze groeien; ze werken niet en spinnen niet; en Ik zeg u dat zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid niet gekleed ging als één van deze. Als God nu het gras op het veld, dat er vandaag is en morgen in de oven geworpen wordt, zo bekleedt, zal Hij u niet veel meer kleden, kleingelovigen? Wees daarom niet bezorgd en zeg niet: Wat zullen wij eten? of: Wat zullen wij drinken? of: Waarmee zullen wij ons kleden? Want al deze dingen zoeken de heidenen. Uw hemelse Vader weet immers dat u al deze dingen nodig hebt. Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. Wees dan niet bezorgd over de dag van morgen, want de dag van morgen zal voor zichzelf zorgen; elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad.

Christus.

Wij zijn navolgers van Christus. Hij leeft ons voor hoe wij moeten opvoeden. Een mooi voorbeeld hiervan is hoe Jezus zich toebuigt naar de Samaritaanse vrouw in Johannes 4.

Jezus:

  • Praat met haar.
  • Gaat ervoor zitten, hij neemt de tijd.
  • Kent de vrouw.
  • Vertelt haar het evangelie.
  • Deelt wat hij heeft.
  • Veroordeeld niet.
  • Geeft haar de keuze.

 

Heilige Geest.

Johannes 14: 6.

Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.

Johannes 14: 16.

En Ik zal de Vader bidden, en Hij zal u een andere Trooster geven, opdat Hij bij u blijft tot in eeuwigheid,

Johannes 14: 26.

Maar de Trooster, de Heilige Geest, Die de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u in alles onderwijzen en u in herinnering brengen alles wat Ik u gezegd heb.

 

Vader, Zoon en Heilige Geest, de Drie-eenheid.

God geeft zijn Zoon als voorbeeld voor ons en maakt dat wij Hem kunnen navolgen als wij vervuld zijn met de Heilige Geest. Deze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

 

Lukas 11: 13.

Als u die slecht bent, uw kinderen dus goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven aan hen die tot Hem bidden?

Laten wij daarom bidden tijdens het opvoeden.

Gebedspunt:

Laten we God bidden om de vervulling met de Heilige Geest, zodat we onze kinderen kunnen voorleven zoals Jezus ons voorleefde.

Zing maar mee met dit lied van overgave, opwekking 786