Wanneer? Dinsdag 24-9, 29-10, 26-11 en 7-1
Waar? Zuiderkerk Rienck Bockemakade 7, 8601 AC Sneek
Hoe laat? Aanvang 20.00 uur
Wie is de inleider?  één van de pastores van de PKN
Wat zijn de kosten?  Een vrijwillige bijdrage voor koffie/thee
Info: Fedde Welbedacht: fedwel@home.nl

Cursus Informatie:

“Geknipt voor jou”; Regelmatig staan er artikelen in kranten en tijdschriften die te denken geven. Soms zou je daar wel eens met elkaar over door willen praten: hoe denken anderen erover? Hoe kun je daar vanuit kerk en geloof tegenaan kijken? Of moet je het geloof erbuiten laten en ‘gewoon’ je gezond verstand gebruiken? Voor iedereen die dit herkent is er deze kring die vier keer bij elkaar komt. Iedereen die zich aanmeldt krijgt de kans om een artikel aan te leveren ter bespreking. Er wordt dan voor gezorgd dat ook de andere deelnemers dit artikel thuis krijgen, zodat we met elkaar het gesprek aan kunnen gaan.

Contact:
Protestantse Gemeente Sneek
Rienck Bockemakade 7, 8601 AC Sneek
0515 412 773
bureau@pknsneek.nl