Het boek Genesis

Aantal avonden: 6
Docenten: Ds. Jan Willem Nieboer en ds. Evert Jan Hefting
Data: maandag 1-15-29 oktober, 12-26 november en 10 december
Tijden: van 19.45 tot 21.45 uur met een ruime pauze voor koffie en thee

Locatie: Hemkerk  Smidstraat 8 Sneek
Cursuskosten: € 18,00 inclusief koffie / thee en eventueel cursusmateriaal

Ds. Jan Willem Nieboer:

“Bijbelverhalen gaan ook over mij….”
Ds. Jan Willem Nieboer heeft na de PABO (de opleiding tot onderwijzer) theologie gestudeerd in Groningen.
Nieboer: “Ik houd erg van de bijbelse vakken Oude en Nieuwe Testament,  in het bijzonder van het boek Genesis. Misschien komt dat door een liedje dat ik al jaren met mij meedraag van de Friese dichter Fedde Schurer. Dat lied begint met de regel: “Alear ha’k wenne yn it hôf fan Eden” (Eens heb ik in de hof van Eden gewoond). Ik vind dat een bijzondere manier van kijken. Dat je het scheppingsverhaal zo leest dat het over jezelf gaat: “Ik heb in dat Paradijs gewoond”.

Nieboer vervolgt: “Als het over Adam of Eva gaat, dan gaat het ook over mij. Op die manier opent het verhaal zich. Daarbij is het van belang om heel zorgvuldig te lezen. Soms blijf ik haken aan een stukje dat mij triggert. Omdat ik het vreemd vind, of mooi, irritant, ontroerend, onbegrijpelijk. Ik heb geleerd dat dát juist de momenten zijn dat je extra op moet letten. Dan gebeurt er iets. Dan heeft het verhaal je iets te zeggen.

Het wordt extra interessant als je ook meer weet over het ontstaan van de verhalen en de taal waarin ze geschreven zijn. Zo zijn er van het zondvloedverhaal meerdere versies bekend. Dan is het interessant te bekijken waarin het bijbelse verhaal van Noach verschilt met deze versies. Zo ontdek je het eigen geluid van de bijbel”.

6 avonden

De cursus Genesis bestaat uit zes avonden, waarin we op deze manier het openingsboek van de bijbel lezen. De eerste drie avonden worden verzorgd door Jan Willem Nieboer, de tweede drie door Evert Jan Hefting.
De eerste avond (1 oktober) gaat over het verhaal van de schepping van de wereld en de mens (of eigelijk zijn dat twee verhalen) en de verdrijving uit het Paradijs.
De tweede avond (15 oktober) over de stam-bomen met al die wonderlijk hoge leeftijden en het verhaal van Kaïn en Abel.
De derde avond (29 oktober) lezen we over Noach en de Zondvloed. En dan stoppen we niet bij de regenboog, maar lezen ook dat rare verhaal dat daarna komt over Noach die in een tent kruipt en zich stomdronken uitkleedt.  

Het bijzondere is dat als je samen op deze manier bijbel leest, je steeds weer nieuwe dingen ontdekt. De bijbel is nooit uitverteld. En iedere avond wordt weer anders, want de vraag is steeds waar we blijven haken, omdat het verhaal ons iets vertellen wil.

Evert Jan Hefting:
“De kerk is er ten dienste van de wereld….”

“Mijn naam is Evert Jan Hefting, predikant van de Protestantse Gemeente Sneek  en Ysbrechtum”. Zo begint ds. Hefting zijn verhaal.
Na zijn studie theologie aan de Rijksuniversiteit te Groningen vervolgde ds. Hefting deze aan de Ecole Biblique (Dominikaner kloosterschool) te Jeruzalem met als specialisatie het Oude Testament.
Hij vervolgt: “De Bijbelse verhalen zijn voor mij een bron van inspiratie en hebben een actuele betekenis. Ik ben met hart en ziel predikant. Voor mij is het de opdracht van de kerk midden in de wereld te staan en er ook te zijn tot zegen voor de wereld. Geloof moet handen en voeten krijgen in de zorg voor de zwakken.
In een vorige gemeente en ook hier ben ik betrokken bij het vluchtelingenwerk en bij de dialoog met moslims. Ik ben blij met de groeiende samenwerking tussen de kerken in Sneek en doe daarom ook graag mee aan de cursus van Compascuum, samen met ds. Nieboer. We doen dan elk 3 avonden. Hij begint in oktober en ik doe de tweede 3 avonden  in november en december.

Mijn eerste avond (12 november) zal gaan over Belofte en Verbond. God begint met Abraham een nieuwe start in de geschiedenis. Hij verbindt zich aan het volk dat uit hem voortkomt. God kiest een mens en ook een volk uit, maar heeft daarin heel de wereld op het oog.

De tweede avond (26 november) gaat over de aartsvaders: Abraham, Izaäk en Jakob, die met vallen en opstaan leren wat het is uitgekozen te zijn. We lezen verschillende verhalen, die hen karakteriseren.

De derde avond (10 december) gaat over de Aartsmoeders: Sara, Rebecca, Lea en Rachel. In een patriarchale samenleving spelen deze vrouwen vaak een cruciale rol en niet alleen in het voortbrengen van nageslacht. Ook zij leren met vallen en opstaan wat het is om geroepen te zijn, op weg te gaan en uiteindelijk het beloofde land te mogen bewonen”.