Wanneer? Dinsdag 15-10/ 29-10/ 12-11 en 26-11 2019
Hoe laat? 19.45 uur (met korte pauze)
Wie geeft de cursus? Douwe Valkema van de VBG De Fontein
Waar? Wijkcentrum de Spil Molenkrite 169 8608 WD  Sneek
Wat zijn de kosten? €10,00 excl. Consumpties
Info : email: onderwijsdefontein@outlook.com     of   telefoon: 0515 444007

Cursus Informatie:
Al eeuwenlang tracht de mens het mysterie van de Schepping te ontdekken. Toch zou het ware scheppingsverhaal nooit verteld zijn als God het niet aan Mozes geopenbaard had. In deze studie willen we een Bijbelse uitleg geven van de Schepping, die de wetenschap niet tegenspreekt. Dit is niet bedoeld als bewijs (hoewel het verhaal van de Schepping, zoals geopenbaard in de bijbel, wetenschappelijk waar is) maar om aan te tonen dat God groter is dan de wetenschap. Gods woord is altijd waar, maar de wetenschap moet steeds weer bijgesteld worden. Hoe onuitputtelijk is Gods openbaring, dat Hij in de scheppingsgeschiedenis ook de principes van Zijn Werk in de nieuwe én de oude Schepping heeft ingesloten. Daarom bevat deze studie, naast een avond over de fysieke schepping, ook een avond waarop we behandelen hoe de scheppingsdagen tevens verwijzen naar de verschillende heilsfeiten in Christus. Op de derde avond zien we hoe de scheppingsdagen ook de verschillende stadia in de ervaring van het christenleven aangeven. Op de laatste avond zullen we zien hoe de scheppingsdagen gekoppeld kunnen worden aan de opeenvolgende bedelingen (perioden) in de geschiedenis vanaf den beginne tot in eeuwigheid. Mijn verlangen en gebed is dat deze avonden
mogen leiden tot verwondering en ontzag over de diepte van rijkdom, wijsheid en kennis van God. (Rom. 11:33)
Deze studie wordt verzorgd door Douwe Valkema

 

Contact:
De Fontein Sneek
Harste 2, 8602 JX Sneek  0515 444007
onderwijsdefontein@outlook.com