Wanneer?   Alle data verschuiven tot nader order naar het najaar.
Hoe laat?     19.45 uur
Waar?           De Hemkerk Smidstraat 8, 8601 WB, Sneek
Docent          Douwe Valkema 
Kosten          € 12,00 p.p. voor de hele cursus
Aanmelden liefst via de website of e-mail aan:  onderwijsdefontein@outlook.com

Cursus informatie
Het laatste Bijbelboek vormt de afsluiting van wat God wil openbaren. Van allerlei zaken die in het
eerste boek Genesis begonnen, wordt in Openbaring de afronding beschreven. Er liggen dan ook vele
lijnen tussen deze beide Bijbelboeken. De wederkomst van Jezus Christus staat centraal in dit
Bijbelboek; de officiële naam van dit boek luidt dan ook: “Openbaring van Jezus Christus” (hfdst. 1:1).
Hier gaat het om openbaren in de zin van iets bekend maken; tegelijk gaat het in dit boek om de
openbaring van Christus en alles wat daarmee samenhangt.

Kijk voor het complete aanbod van cursussen, seminars en andere activiteiten op www.compascuum.com