Dagthema: Lichaam van Christus – in Jezus blijven – met inleiding van Walter Loomeyer

We lezen Joh. 15:9 “Ik heb jullie liefgehad, zoals de Vader mij heeft liefgehad. Blijf in mijn liefde:”

De Vader heeft de Here Jezus heel erg lief; daarom kan de Here Jezus Zijn discipelen ook liefhebben. Je kunt immers alleen geven wat je bezit. Die liefde bestond reeds voor de grondlegging van de wereld.

“Heb je naaste lief als jezelf. Ik ben de HEER.” Leviticus 19:18

Tijdens het bidden kan je luisteren naar Opwekking 629 Als er vergeving is

GEBEDSBLOK 1

  • Verootmoediging en genade
  • Dankbaar voor Gods liefde voor ons
  • Uitingen van Zijn liefde naar onze naaste

Elk lichaamsdeel heeft een functie en is niet voor niets geschapen.  Waar ligt onze visie op functionaliteit? Wat is voor ons onmisbaar? Hoe (be)oordelen wij elkaar?

Rom. 12: 5-6 “zo zijn we samen één lichaam in Christus en zijn we, ieder apart, elkaars lichaamsdelen. We hebben verschillende gaven, onderscheiden naar de genade die ons geschonken is. “

Snoeien is het verwijderen van dooie takken. Welke dode werken willen wij opgeven? Hoe diep groeien onze wortels om voeding te verkrijgen? Bieden de bladeren genoeg schaduw om verdroging te voorkomen?

Efeziërs 4:15-16  “Dan zullen we, door ons aan de waarheid te houden en elkaar lief te hebben, samen volledig toe groeien naar hem die het hoofd is: Christus. Vanuit dat hoofd krijgt het lichaam samenhang, en wordt het ondersteund en bijeengehouden door alle gewrichtsbanden. Ieder deel draagt naar vermogen bij tot de groei van het lichaam, dat zo zichzelf opbouwt door de liefde.”

We luisteren naar Opwekking 832 Jezus Overwinnaar

GEBEDSBLOK 2:

  • Bewustwording dat snoeien juist groei inhoudt
  • Visie vanuit God op onze naaste
  • Verbinding leggen in de samenleving

Tot slot luisteren we naar opwekking 542