Moederschap 2.0

Aantal avonden: 6
Docenten: Esther Valkenburg en Joke Verboom
Data: maandag 1-15-29 oktober, 12-26 november en 10 december
Tijden: van 19.45 tot 21.45 uur met een ruime pauze voor koffie en thee

Locatie: Hemkerk  Smidstraat 8 Sneek
Cursuskosten: € 18,00 inclusief koffie / thee en eventueel cursusmateriaal

Esther Valkenburg en Joke Verboom weten het maar al te goed:

Vaak moet werk en zorg gecombineerd worden…………

Moeder zijn anno 2018 is een pittige opgave, vaak moet werk en zorg gecombineerd worden, zijn er vragen over jezelf en je kind(eren) en zijn er fijne en lastige verplichtingen.  Moederschap is nu alweer heel anders dan toen jijzelf klein was en jouw moeder voor jou zorgde. We staan in 6 avonden stil bij ons eigen nest van herkomst, de waarden die onder een gezonde en bijbelse opvoeding liggen en we werken vooral aan onszelf: wij zijn de moeders!  Denk aan het nieuwe thema voor de Boekenweek 2019: de moeder, de vrouw….. deze avonden zijn geschikt voor moeders met kinderen in de leeftijd van 2 t/m 12 jaar. 

We houden 6 avonden vol kennisoverdracht, plezier, creatieve opdrachten, testjes, ervaringen uitwisselen en nog veel meer……………..