Wanneer? Uitgesteld tot later datum.
Hoe laat? 19:45 – 21:45
Wie geeft de cursus? De cursus wordt verzorgd door  Hans en Lieske van Eerten i.s.m. C.J.G.O.
Waar? Zuiderkerk Rienck Bockemakade 7 Sneek
Wat zijn de kosten?  € 50,00 p.p. voor 4 avonden
Info: 0515-335164

Cursusinformatie:
Op handen gedragen is een cursus voor ouders van kinderen van 0-12 jaar. De cursus bestaat uit vier avonden en het verdient de aanbeveling dat ouders deze cursus samen doen. Voor de deelnemers is een werkboekje beschikbaar. Deze bevat een samenvatting van de stof, extra tips, en opdrachten om thuis mee aan de slag te gaan. De onderwerpen van de avonden zijn:

1 De geboorte van een ouder

  • Kennismaking met elkaar
  • Visie op opvoeden: Hechting als basis voor leren geloven

2 Leren geloven

  • Visie op opvoeden: De rol van gemeenschap, kennis, rituelen, ervaring en praktijk
  • Opvoedpraktijk: Bidden en bijbellezen, hoe dan?

3 Het perfecte plaatje

  • Visie op opvoeden: Moet je gelukkig zijn? Moet je succesvol zijn? Moet je vrij zijn?
  • Opvoedpraktijk: In gesprek over geloven, hoe dan?

4 Je geloof voorleven

  • Visie op opvoeden: Voorleven kun je doen door: God lief te hebben, God een plek te geven in het dagelijkse leven, te getuigen van God.
  • Opvoedpraktijk: vaste rituelen, vieren van christelijke feesten, gedenken van mijlpalen

5 Samen opvoeden

  • Visie op opvoeden: God denkt in gemeenschappen en God geeft symbolen
  • Opvoedpraktijk: Hoe kun je als gemeente elkaar helpen bij de opvoeding.