Preken met passie

Wanneer? Maandag 13-1, 27-1, 10-2 en 24-2
Hoe laat? 19.45 uur
Wie geeft de cursus? Ds.Jos Douma
Waar? Zuiderkerk Rienck Bockemakade 7 Sneek
Wat zijn de kosten? € 50,00 p.p. voor 4 avonden
Info: 0515-335164

Cursusinformatie:

Elke zondag wordt er gepreekt. Het aantal preken dat wereldwijd op zondag wordt gehouden is oneindig veel groter dan het aantal voetbalwedstrijden of welke sport dan ook. Het geloof is uit het horen zegt de apostel Paulus, dus verwachtingen zijn hooggespannen: er gaat iets gebeuren, er móét iets gebeuren. En dat vraagt nogal wat van predikanten en voorgangers.
Wat is een “goede” preek? Wat willen we met onze preek bereiken?
Volgens Jos Douma draait het om nabijheid: dicht bij de tekst, dichtbij de hoorder en dichtbij jezelf.

Preken met passie; Preken gericht op een verkondiging van hart tot hart: het is de kracht van de Heilige Geest waardoor een preek vanuit het hart van het Woord, via het hart van de prediker naar het hart van de hoorder komt en het raakt.
Passie voor Preken is een korte inleidende cursus van 4 avonden met een mogelijke uitbreiding naar 6 avonden voor voorgangers en kerkelijk werkers en iedereen met een “passie voor preken”. 

Jos Douma: “Preken is mijn passie. Altijd gaat het me om aansprekende en spraakmakende Christusprediking die verrijkend is voor je spiritualiteit”