Wanneer? Donderdag 13 februari 2020
Waar? kerk van Ysbrechtum
Hoe laat? Van 19.30 tot 20.45 uur
Met wie?  Theo Wiersma
Wat zijn de kosten? Een vrijwillige bijdrage voor koffie/thee
Info: Evert Jan Hefting, tel. 852831 of ejhefting@gmail.com

Onder leiding van Theo Wiersma, destijds verbonden als docent muziek aan Kunstencentrum Atrium in Sneek, zingen we (on)bekende  liederen uit het Nieuwe Liedboek en krijgen daar tekst en uitleg bij.

Contact:
Protestantse Gemeente Sneek
Rienck Bockemakade 7, 8601 AC Sneek
0515 412 773
bureau@pknsneek.nl