Samenwonen of huwelijk

Aantal avonden: 2
Inleider: Ds. Henk Siegers
Datum: maandag 4 en 18 maart
Tijden: van 19.45 tot 21.45 uur met een ruime pauze voor koffie en thee

Locatie: Hemkerk  Smidstraat 8 Sneek
Cursuskosten: € 6,00 inclusief koffie / thee en eventueel cursusmateriaal

Ds. Henk Siegers:
Samenwonen is in. Talloze jonge mensen trekken bij elkaar in zonder dat ze een huwelijk sluiten. En dat doen christelijke jongeren ook! De vraag is te stellen hoe we daar over zouden moeten oordelen. Of moet je misschien niet oordelen, want het is toch een privé zaak. En zou de Heer er ook iets van vinden? Er zijn ook andere vormen van samenleven, zoals bijv. het geregistreerd partnerschap. Is alleen voor christenen het huwelijk geoorloofd als ze samen willen leven? Antwoorden hierop zoeken we in de Bijbel en het heeft allemaal te maken met hoe we omgaan met seksualiteit.