Begraven of cremeren?

Aantal avonden: 1
Inleider: Ds. Henk Siegers
Datum: maandag 29 oktober
Tijden: van 19.45 tot 21.45 uur met een ruime pauze voor koffie en thee

Locatie: Hemkerk  Smidstraat 8 Sneek
Cursuskosten: € 3,00 inclusief koffie / thee en eventueel cursusmateriaal

Ds. Henk Siegers:
“Mijn passie om predikant te worden was om mensen het woord van redding door Jezus Christus aan te reiken”

Ds. Henk Siegers komt uit de Gereformeerde kerk en is in diverse kerken in ons land samen zo’n 40 jaar predikant geweest. In de theologische studie heeft hij als hoofdvak voor het doctoraal (dat heet nu Master) ethiek gedaan.

Ds. Siegers is nu na zijn gepensioneerd zijn (gewoon) kerklid van de CGKV in Sneek (beter bekend als “Het Witte Kerkje”). “Mijn passie om predikant te worden was om mensen het woord van redding door Jezus Christus aan te reiken” zegt Ds. Siegers. “Preken vind ik een erg mooi middel dat hierbij past.” Die passie is gebleven, daarom gaat hij nog steeds regelmatig voor in kerkdiensten.

Maar ook onderwijs geven vanuit de Bijbel doet hij graag (catechese aan jongeren was altijd mooi werk). Dat komt nu goed te pas als het over een ethisch onderwerp als cremeren gaat.

Bij Compascuum verzorgt ds.Siegers namelijk in de eerste helft van dit seizoen een Seminar over begraven of cremeren met als titel:

“In de kist of in de oven?”

Ieder mens krijgt vroeg of laat te maken met de vraag: “Wil ik begraven worden of gecremeerd?”  Ieder mens sterft immers. Crematie neemt ook onder christenen toe. Is dit een goede ontwikkeling en iemand vraagt  zich misschien af of de  Bijbel er ook een mening over heeft? We willen samen ontdekken hoe we hierin tot een verantwoord antwoord zouden kunnen komen. Moeten we hierin ook een bepaalde christelijke moraal laten zien? Waarbij natuurlijk ieder naar zijn eigen geweten en gebruikmakend van wat de Heer ons aanreikt in zijn Woord te werk zal moeten gaan.

“Ik hoop dat er medechristenen zijn die met elkaar over dit onderwerp willen doorpraten” aldus ds. Henk Siegers.