Betreft geannuleerde bijeenkomst FPC met Jos Douma

Beste Prekers
Onderstaand een klein invulformulier. Wij zien graag uw reactie zo spoedig mogelijk tegemoet

Vriendelijke groet,
namens Fries Prekers Collectief
Piet Speelman, Folsgare
Haitze Wiersma, Scharnegoutum