Een avond over Liturgie en Architectuur in de Sint Martinuskerk Sneek

Wannneer? Maandag 18 maart  2022
Waar? De Sint Martinuskerk, Singel 62 in Sneek
Hoe laat?  20.00 uur.
Wie is de inleider? Pastor Lucas Foekema
Zijn er kosten? Nee, wel een vrijwillige bijdrage voor koffie/thee

Op deze avond gaan we het hebben  over de Sint Martinus-kerk. Over hoe heel de kerk  als gebouw een prachtig verhaal vertelt. En dan   niet alleen de afbeeldingen en kruiswegstaties, maar ook de richting waarin de kerk staat, de deuren en de ramen, de kleuren en de maten. Alles in- en aan het gebouw is van belang om de kerkdienst te vieren: het altaar en de ambo, de paden en het tabernakel. Het kerkgebouw ademt als het ware de verhalen en het geloof van al de mensen die er zijn binnengegaan in verleden en heden.

De Sint-Martinuskerk is in 1872 gebouwd in de stijl van de Neogotiek door architect Pierre Cuypers. Op deze avond willen we, al wandelend door de paden haar verhaal vertellen, een beetje aan de hand van dat prachtige lied van Sytze de Vries: “Dit huis van hout en steen, dat lang de stormen heeft doorstaan, waar nog de wolk gebeden hangt van wie zijn voorgegaan” (LB 280)

 

U bent van harte welkom
Pastor Lucas