Wanneer? Maandag 25 november
Waar? Rienck Bockemakade 7, 8601 AC Sneek
Hoe laat? 19.30 uur
Wie is de inleider?  Ds. Henk Poot
Zijn er kosten? Nee, er wordt wel een collecte gehouden voor “Christenen voor Israël”.

Het land Israël is niet zomaar een land. Het is het land dat God koos als de plaats waar Zijn volk zou mogen wonen, waar Hij Zijn naam zou laten wonen. De Bijbel spreekt in prachtige woorden over dit land. Wat is het geheim? Waarom is God zo verknocht aan het land Israël? Ds. Henk Poot gaat in op het geheim van het land Israël.

1. Belofte van herstel
2. Belofte van de oprichting Davids hut.
3. Belofte van terugkeer naar het beloofde land.
4. Belofte van bevrijding van Jeruzalem
5. Belofte van Geestelijke vernieuwing onder de Joden

Beloften van herstel en redding voor Israël komen we in zowel het Oude als in het Nieuwe Testament tegen. Steeds meer wordt mij duidelijk in welk een vreemde bochten Bijbeluitleggers zich moeten wringen om deze beloften allemaal (sinds Christus’ komst) op de kerk van toepassing te laten zijn.

Het is een voorrecht om in deze tijd te mogen leven omdat wij de vervulling van beloften lang geleden aan Israël gedaan onder onze ogen zien plaatsvinden. Deze studie zal ons inzicht geven zien dat het Koninkrijk van God aanstaande is en dat de wederkomst van Christus nabij is.