Studies van Lourens Du Plessis

 

Inleiding

 

We moeten voorzichtig zijn met de plaats die we Gods Woord geven in onze beeldvorming van de waarheid.  Het gebeurt namelijk makkelijk dat we naar de Bijbel gaan kijken in het licht van onze ervaringen.  We kunnen echter beter naar onze ervaringen kijken in het licht van de Bijbel.  In de evangeliën zien we hoe Jezus niet-wedergeboren Joden helpt, die door demonen bewoond worden en bezeten zijn.  Wij kunnen wedergeboren christenen niet over dezelfde kam scheren.  Wedergeboren mensen zijn wezenlijk anders (Ef 1:13, Gal 2:20).   Alhoewel de Bijbel degelijk leert dat gelovigen (wedergeborenen) door de duivel aangevallen en zelfs verstrikt (gebonden) kunnen worden, leert het Nieuwe Testament dat bezetenheid en gebondenheid niet dezelfde is.   Deze serie heeft als doel kaders vast te stellen.  Het gaat namelijk om wat de Bijbel zelf zegt over de duivel, demonen, vloeken en lichamelijke aandoeningen. 

Geestelijke strijd en geestelijke vijanden  1
Geestelijke strijd en geestelijke vijanden  2
Geestelijke strijd en geestelijke vijanden  3
Geestelijke strijd en geestelijke vijanden  4