Gegevens

Compascuum Sneek
Postadres:
Sikko Sjaerdemalaan 69   
8651 BA IJlst 

Telefoon:  0515-335164 of 06-29522275
Bankrelatie: NL34 RABO 0322 0693 19  t.n.v. "Compascuum Sneek"

Locatie